Tuyển tập audio mp3 đàm thoại tiếng Pháp để luyện nghe

Bài viết sưu tầm rất nhiều file mp3 đàm thoại giao tiếp các tình huống thực tế trong tiếng Pháp giúp bạn luyện nghe. Do số lượng lớn và mục đích chính là để bạn có thể “tắm tiếng Pháp” nên Math2IT không có kèm theo bản text tương ứng. 

Tên Link download Dung lượng Text
39 dialogues Dialogues en français  Link 54 MB Text (video)
75 dialogues en français  Link 45 MB Text (video)
100 dialogues en français.mp3  Link 113 MB Text (video)
Communication progressive du français intermediare (edition 1)  Link 81 MB Tìm sách tương ứng
Communication progressive du français intermediare (edition 2) Link   64 MB Tìm sách tương ứng
In Flight French Link 33 MB Tìm sách tương ứng
Đàm thoại từ trang web podcastfrancaisfacile.com Link  168 MB Text
Từ trang tolearnfrench.com Link   Text (bubble)

Sẽ cập nhật thường xuyên.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.