Các trang web giải mã những đoạn code Javascript đã được mã hoá

Bài viết này gởi đến bạn vài trang web hữu ích cho mục đích trên, thường xuyên cập nhật.

Lưu ý, bài viết này có thể sẽ làm bạn vướng đến những vấn đề pháp lý khi bạn cố tình giải mã những đoạn code thương mại. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo là chính.

Bạn vui lòng đọc bài viết này để nhận biết mã mà bạn gặp phải là mã gì.

  1. http://dean.edwards.name/unpacker : trang này hoạt động khá hiệu quả, với những template blogger từ trang ThemeXpose. Lưu ý khi giải mã, bạn chỉ copy những đoạn code đã được mã hoá, sau đó giải mã từng đoạn một, không nên copy tất cả.
  2. http://jsbeautifier.org : trang này vừa giải mã vừa có chức năng làm đẹp cho đoạn JS quá dài dòng và rối rắm. Đọc thêm bài này để biết.
  3. http://ddecode.com/hexdecoder : chuyển giải các mã HTML/Hexa/Octa. 
  4. http://closure-compiler.appspot.com/home 
  5. http://base64decode.net : trang này chuyên chuyển các mã dựa trên base64 encoding. 
  6. http://www.strictly-software.com/unpack-javascript 
  7. http://matthewfl.com/unPacker.html
  8. đang cập nhật….
Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.