Audio + text listening và reading tiếng Anh lớp 10-11-12

Bài viết sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet, tổng hợp lại một nơi để bạn dễ tìm kiếm và download. Để tiện cho việc cập nhật cũng như chia sẻ, tất cả các files của các khối lớp 10-11-12 tôi sẽ để vào cùng một thư mục, bạn vào link dưới đây để tìm đến khối lớp mà mình cần nhé.

Download audio+text phần listening/reading English 10+11+12

Trong thư mục này phần listening đã đầy đủ, phần reading còn chưa đầy đủ ở một số khối lớp, blog sẽ tiếp tục cập nhật sau khi có nguồn.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.