Tuyển tập tài liệu giải tích hàm (Functional Analysis)

Bộ sưu tập các tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh về bộ môn giải tích hàm (Functional Analysis). Link Mediafire và Google Drive.

Xem thêm Tuyển tập các trang web giúp bạn tìm kiếm các tài liệu khoa học.

Tên sách Link download
Bài tập GTH – Phạm Đình Đồng Download
Bài giảng GTH – Trương Văn Thương Download
BT GTH dành cho lớp cao học (không ĐA) Download
Giáo trình GTH Download
GTH nâng cao Download
Functional Analysis – Sobolev Space – PDE – Brezis Download
Functional Analysis – W.Rudin Download
Bài giải chapter 1 – 4 quyển “Real & Complex FA – W.Rudin” Download
Tóm tắt quyển “Real & Complex FA – W.Rudin” Download
 Sobolev Spaces – Adams & Fournier Download 
 Partial Differential Equations – Evans  Download
 Slides bài giảng của thầy Dương Minh Đức, ĐH KHTN TPHCM Download 
 Tập hợp các notes về không gian Banach, Hilbert, Sobolev  Download
 Giải tích cơ sở – thầy Nguyễn Bích Huy, ĐHSP TPHCM Download 
 A first course in Sobolev Spaces – Giovanni Leoni Download 
 An introduction to PDE – Renardy & Rogers Download 
 Équations aux dérivée partielles elliptiques non linéaires (Nonlinear Elliptic PDE, bản tiếng Pháp) – Hervé Le Dret Download 
 Hilbert spaces with applications – Lokenath Debnath & Piotr Mikusinski Download

Nguồn hình ảnh đầu bài : freepik.com

Từ khóa tiếng Anh để tìm kiếm bài này : Material on functional analysis with books, lecture notes and papers?
Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.