Video : Bút vẽ đường dẫn điện

Đây là chiếc bút đến từ công ty AgIC của Nhật Bản. Bạn có thể mua trọn bộ đã được thiết lập sẵn toàn bộ và cây bút với giá 599$ từ trang web của công ty.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.