Video : Chúng ta đang đánh mất các mối quan hệ thật bởi công nghệ

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.

  • Phùng Thế Phúc

    Video rất hay, cảm ơn tác giả 🙂
    Trang web thiết kế thoáng, nhìn đẹp mắt, gọn gàng 🙂