WolframAlpha : giải toán theo từng bước

Loạt bài viết sẽ nói về những điều chúng ta có thể làm với bộ máy tìm kiếm wolframalpha. Đây không chỉ đơn thuần là một công cụ tìm kiếm giống như google, mà nó còn có thể làm nhiều hơn thế như giải toán theo từng bước (step-by-step), vẽ đồ thị, thống kê, hiển thị rất khoa học các số liệu tính toán, … Bài đầu tiên sẽ nói về quá trình giải toán theo từng bước với sự hỗ trợ của wolframalpha.

Đi đến trang WolframAlpha.

Lưu ý, chức năng giải toán theo từng bước của WolframAlpha là có phí, tức bạn phải trả tiền mới có thể dùng chức năng này. Math2IT còn một bài viết khác có thể giúp bạn dùng chức năng này hoàn toàn miễn phí.

Giải phương trình bậc 2

Khi bạn muốn tìm nghiệm của phương trình, ví dụ, 3x^2+x-7=4x nhưng không chỉ muốn thấy kết quả như trên máy tính cầm tay, bạn muốn thấy cả nhũng bước tính toán thì chỉ đơn giản vào trang wolframalpha nhập  Solve 3×2+x-7=4x  sau đó nhấn Enter và chọn “Show steps“. wolframalpha xem số ngay phía sau biến chính là số mũ, ở đây  x2  tương tự như x^2.

Như bạn có thể thấy, wolframalpha có thể giải phương trình bậc 2 theo từng bước, phương pháp được nó sử dụng ở đây là nhóm về bình phương rồi khai căn. Tất nhiên còn có thể giải theo phương pháp khác nhưng wolframalpha đã chọn cách này. Cuối bài giải còn có đồ thị minh họa dành cho bạn.

Chia đa thức cho đa thức

Nếu bạn muốn tìm kết quả của phép chia đa thức x^5-14x^4+3x^2-2x+17 cho đa thức 2x^2-x+1 thì bạn chỉ việc nhập vào khung tìm kiếm  (x5-14×4+3×2-2x+17)/(2×2-x+1) .

Tìm giới hạn của hàm số đặc biệt.

Nếu bạn muốn tìm giới hạn \lim_{x\to 0}x^x, bạn hãy gõ vào khung tìm kiếm  lim of x^x as x->0  

Tính đạo hàm của hàm phân thức (và các hàm khác)

Bạn muốn tính đạo hàm của hàm số \dfrac{3x^2+1}{6x^3+4x}, hãy gõ vào  derivative (3×2+1)/(6×3+4) 

Tìm nguyên hàm

Bạn muốn tìm nguyên hàm \int e^2xcos(3x)dx, gõ  integrate e^2 xcos(3x)  

hoặc bạn muốn tìm nguyên hàm \int x\sqrt{1-\sqrt{x}}dx, gõ  integrate x Sqrt[1-Sqrt[x]] .

Nguồn hình ảnh : WolframAlpha Blog.

Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này: Solve system of equations step by step by using website WolframAlpha. A website that helps solving mathematical problems step by step.
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.