MathIT

Math2IT

Toán học - Giáo dục - Công nghệ

Chúng tôi ghét phải thấy Toán học bị xem nhẹ và gán mác xa rời thực tiễn. Chúng tôi ghét thái độ chê bai và dè bỉu nền giáo dục nước nhà. Chúng tôi ghét sự hời hợt trong vẻ bề ngoài của các phuơng pháp dạy và học. Chúng tôi yêu mến tính hiệu quả và trực quan. Chúng tôi đam mê cuồng dại tinh thần tự học và sáng tạo. Chúng tôi là Math2IT.

Cộng đồng Math2IT

Fanpage Math2IT luôn cập nhật và chia sẻ những thông tin hữu ích về học thuật. Nhóm Math2IT tập hợp những thành viên nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với bạn.

Liên hệ với chúng tôi?