Anh Thi's avatar'

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Xuất thân là dân sư phạm Toán, sau đó anh có cơ hội nghiên cứu về Toán ứng dụng tại Pháp và học sâu hơn về Công nghệ thông tin cũng tại đây. Anh mong muốn viết được những bài viết bổ ích về Toán và Công nghệ trên Math2IT.