Nguyễn Tấn Nhựt's avatar'

Nguyễn Tấn Nhựt

Anh hiện là một cộng tác viên viết bài cho Math2IT.com. Anh chưa chia sẻ thông tin gì về mình.