Nguyễn Thái Trung's avatar'

Nguyễn Thái Trung

Một trong những người cùng sáng lập Math2IT.com. Anh là giáo viên Toán. Anh chưa chia sẻ nhiều về mình.