Bộ sách miễn phí về khoa học dữ liệu của O’Reilly

Trang web Miễn phí Web

Download bộ sách miễn phí về khoa học dữ liệu của O’Reilly

O’Reilly Media là một công ty truyền thông Hoa Kỳ được thành lập bởi Tim O’Reilly chuyên về xuất bản sách và các trang web và tổ chức hội thảo về chủ đề công nghệ máy tính. (theo Wiki)