Sách hay

Đọc nhiều sách không biến bạn thành mọt, nó sẽ mở ra cho bạn một thế giới rộng lớn của kiến thức và ý tưởng. Math2IT xin giới thiệu đến bạn những quyển sách về Toán, Tin, Giáo dục hay và tiêu biểu nhất.