Điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ

Trang web Miễn phí Windows Linux

Transparent Window là extension cho Gnome giúp ta điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ chỉ bằng cách nhấn giữ phím Alt và lăn chuột tới/lui. Trên Windows thì các bạn có thể dùng ứng dụng See Through Windows

Việc này sẽ hữu ích khi bạn đang gõ lại một văn bản nào đó. Chỉ cần giảm Opacity của cửa sổ phía trên, không cần phải chia nhỏ màn hình thành 2 phần.

Ví dụ, khi gõ TeX, thay vì phải chia đôi không gian như thế này

Screenshot from 2019 03 15 13 05 36 1 1366x768 - Điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ

bạn có thể điều chỉnh độ trong suốt của editor như thế này

Screenshot from 2019 03 15 13 04 40 1 1366x768 - Điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ

Một số ví dụ khác: Xem tutorial hoặc… Nghe nhạc 🙂

Screenshot from 2019 03 15 13 22 47 1 1366x768 - Điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ

Screenshot from 2019 03 15 13 17 13 1 1366x768 - Điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ

Trên Windows thì các bạn có thể dùng ứng dụng See Through Windows để điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ. Phím tắt trên Windows là Ctrl+Alt+PgUp/PgDown (có thể tùy chỉnh phím tắt).