G’Day Math! – một trang web toán chỉnh chu

Trang web Miễn phí Web

Giới thiệu với các bạn thêm một trang web về Toán khác khá hay – G’Day Math. Trang này viết theo dạng các “cua” (course), tức có hệ thống, về các kiến thức toán học mà chúng ta đã/chưa biết. Điểm đặc biệt là cách viết xoáy sâu vào hiểu bản chất của vấn đề chứ không phải dạng chỉ đưa ra cho có rồi đi áp dụng làm bài tập.