Giải toán theo từng bước với trang web CyMath.Com và Symbolab.Com

Miễn phí Web

Math2IT giới thiệu với bạn hai trang web khác hoàn toàn miễn phí cho việc giải các bài toán từng bước môt, đó là CyMath.ComSymbolab.Com.

Với CyMath, bạn có thể dễ dàng xem xét từng bước tính tích phân, đơn giản biểu thức, giải phương trình,… Còn với Symbolab, bạn thậm chí còn có thể kêu nó chứng minh một biểu thức là đúng. Nhược điểm duy nhất của hai phần mềm này đối với người Việt là chúng chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

CyMath.com

Bạn có thể chọn list những chức năng có sẵn mà CyMath hỗ trợ ở ô bên trái, trong khi bạn nhập biểu thức toán học ở ô bên phải.

Giao diện trang web cymath

Nếu gặp khó khăn trong quá trình gõ các công thức toán, bạn có thể nhấn vào Math Keyboard để hiện ra các ký tự gợi ý như trong hình trên. Ngoài ra bạn có thể nhấn vào Examples để xem những ví dụ mẫu mà CyMath có thể giúp bạn giải. Sau khi điền đầy đủ thông tin, chỉ việc nhấn Solve để nhận kết quả. Không gì bằng việc bạn hãy tự thử nghiệm, ở đây blog thử yêu cầu CyMath tính tích phân của [latex]\dfrac{x}{x^2+1}[/latex], và dưới đây là kết quả đạt được

Cách giải theo từng bước.

Bạn có thể thấy, những gì mà CyMath làm được quả không tưởng. Từng bước được giải thích vô cùng rõ ràng và chi tiết.

Symbolab.com

Với Symbolab, mọi việc hoàn toàn tương tự, cũng có phần hỗ trợ giúp bạn soạn thảo biểu thức toán học nhanh gọn, cũng có những ví dụ mẫu giúp bạn thao tác nhanh, sau khi hoàn tất mọi quá trình, chỉ đơn giản nhấn vào chữ Go. Cần nhấn mạnh lại, chức năng thú vị của Symbolab là nó có thể giúp bạn Chứng minh một mệnh đề toán học.

Trang web còn có hẳn một phần mềm dành cho iOS, bạn có thể download ở link này.


Math2IT cũng giới thiệu với bạn một trang web khác với chức năng tương tự, ít chuyên nghiệp hơn nhưng cũng thú vị, đó là MathPapa.