Gởi file nhanh lên đến 2GB bằng Firefox Send

Trang web Miễn phí Web

Firefox vừa ra mắt dịch vụ mới mang tên Send. Nó cho phép bạn upload file lên tới 2GB và chia sẻ link tới người khác. Bạn có thể thiết lập tự động vô hiệu hóa link trong một khoảng thời gian nào đó (và giữ link đó riêng tư).

Cách thức này giúp cho việc chia sẻ file trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn so với đính kèm qua email (giới hạn dung lượng) hay lưu trữ file trên Dropbox, Google Drive (khi mà cần phải có tài khoản và link không tự mất)

Bạn có thể truy cập: https://send.firefox.com để sử dụng dịch vụ.

Thật ra, dịch vụ tương tự vầy đã có từ lâu với trang web WeTransfer.