Link tổng hợp template LaTeX đẹp

Trang web Miễn phí Web

Dưới đây là showcase (mẫu) những template latex tuyệt đẹp của cộng đồng mạng trong việc trình bày sách, chữ,… Nếu bạn nào quan tâm đến việc “làm đẹp” thì có thể tham khảo danh sách này.

  1. Từ stackexchange.
  2. Từ overleaf

Trong danh sách có bao gồm cả hình minh họa lẫn code/link dẫn đến code hướng dẫn cách làm (có thể sẽ phức tạp với những bạn chưa quá quen với latex)