Xóa email quảng cáo tự động gởi bạn một cách nhanh nhất

Trang web Miễn phí Web

Bạn thấy phiền phức vì nhận rất nhiều email thông báo từ những trang mà bạn không muốn. Nếu dùng nút unsubscribe có sẵn trong các email ấy thì rất phiền phức, thậm chí có những email không có nút này. Trang web UnRoll.Me sẽ giúp bạn làm rất tốt việc chặn những email giống thế này. 

Trang web hỗ trợ hầu hết các nền tảng email hiện nay như Gmail, Yahoo!Mail, AOL Mail, Hotmail, MSN, Windows Live, iCloud.

Lưu ý, trang web không khả dụng nếu bạn đang ở châu Âu.

Sau khi vào trang web unroll.me, bạn hãy nhấn vào Get Start Now như hình bên dưới

un - Xóa email quảng cáo tự động gởi bạn một cách nhanh nhất

Điền email đăng ký vào, check vào ô “I agree to the terms and the privacy policy” và nhấn Continue.

Trang web sẽ hiển thị trang xác nhận email của bạn, hãy chấp nhận cho unroll.me một số quyền cơ bản.

Sau đó đợi khoảng vài mươi giây, unroll.me sẽ lọc những email mà bạn đã subscribe (cho dù không mong muốn), nhấn vào Continue to the next step để quản lý những email này.

Tại trang hiện ra, bạn sẽ thấy tất cả những email đã gởi những thông tin quảng cáo, tin tức,… Hãy chọn ra những trang bạn không thích và nhấn vào Unsubscribe ở ngoài cùng bên phải.

un 2 - Xóa email quảng cáo tự động gởi bạn một cách nhanh nhất

Cuối cùng nhấn vào Continue và xong.