Sách hay “Princeton Companion to Mathematics”

Trên Quora, câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi “Quyển sách hay trang web tham khảo về toán nào mà bạn thấy hay nhất?” chính là

Princeton Companion to Mathematics” do Timothy Gowers chủ biên.

Math2IT trích dịch câu trả lời này của thành viên Hans Hyttel:

Theo tôi, quyển The Princeton Companion to Mathematics (QCM) là tuyệt vời nhất. Sách không chỉ nổi bật bởi độ dày hơn một ngàn trang hay nội dung hơn 200 đề mục mà bởi nó giới thiệu đến bạn gần như toàn bộ những khía cạnh cốt yếu nhất của thế giới toán học rộng lớn. Mục tiêu của sách là hướng đến đối tượng độc giả đại chúng và tôi nghĩ các tác giả đã làm rất tốt mục tiêu này. Những người khác cũng đồng tình với tôi khi PCM đã giành được giải Euler Prize năm 2011 (Đây là giải thưởng dành cho các sách Toán học xuất sắc giúp nâng cao cái nhìn đại chúng về thế giới Toán học). Chủ biên của sách, nhà toán học Timothy Gowers, cũng là một người đạt được giải Field, giải thưởng danh giá trong lĩnh vực này.

PS. Các bạn có thể dễ dàng tìm được các bản pdf trêm Google.