Quyền riêng tư

Mọi nỗ lực đều phải nên được trân trọng.

Math2IT là một trang web phi lợi nhuận về Toán, Công nghệGiáo Dục. Các bài viết trên trang đều tập trung vào 3 tính chất chính

  1. Các bài tự viết. Do chính các tác giả Math2IT viết và lần đầu tiên xuất hiện trên internet.
  2. Các bài dịch. Đây là các bài viết do chính các tác giả Math2IT dịch từ các bài viết tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Chưa hề có bất kỳ một trang web nào đã dịch trước đây. Nội dung không phải của Math2IT nhưng bài dịch là của Math2IT.
  3. Các bài sưu tầm. Đây là những bài đã được đăng trên các trang web khác nhưng phù hợp với tiêu chí nội dung của Math2IT.

Các bài viết sưu tầm, Math2IT đều ghi rõ nguồn và link tới bài gốc. Nếu tác giả hoặc các trang web khác thấy không phù hợp và đồng ý, vui lòng cho Math2IT biết để gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp.

For the translated posts on this site, if you see anything wrong, please let us know to remove or edit them.


Responsible for the content: Anh-Thi DINH and Nhat-Thien PHAM. Updated on 8/Aug/19.