Series: Wordpress Theme A-Z

Loạt bài viết giới thiệu đến bạn quá trình tôi tạo nên theme WordPress cho Math2IT 3.0. Khởi điểm của tôi là chưa hề biết gì về WordPress.