Soạn thảo tài liệu toán học rất đẹp kể cả vẽ hình với trang web Matcha

Trang web Miễn phí Web

Giới thiệu với các bạn một trang web gõ các văn bản Toán học cực “chất” bao gồm cả vẽ hình. Tất cả đều rất đẹp. Đặc biệt bạn có thể Import/Export ra file latex hoặc chọn print dưới dạng file pdf.