hiểu toán học

Hiểu ý nghĩa thực tiễn của các định nghĩa, định lý trong Toán học cũng như mối liên hệ của chúng. Các khái niệm này đến từ đâu? Tại sao chúng lại được ra đời và dùng vào việc gì?