Cảm ơn

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

Math2IT được xây dựng dựa trên những nền tảng và công cụ miễn phí online. Trang này xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những con người đã giúp, những ứng dụng, nền tảng mà trang đã sử dụng để xây dựng nên nội dung và giao diện hiện tại.

Thiết kế

Nội dung

  • Rất nhiều bài dịch được dịch từ các trang web: BetterExplained, ThoughtCo. Đây là các trang viết về Hiểu Toán học và Toán thường thức rất hay. Nếu bạn đọc thích, có thể đọc các bài viết trực tiếp trên đây mà không cần chờ đợi Math2IT dịch.
  • Các ý tưởng và ý kiến viết bài nhận được từ thành viên Math2ITMath2IT Group.