Cảm ơn

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

Math2IT được xây dựng dựa trên những nền tảng và công cụ miễn phí. Trang xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những con người cũng như các ứng dụng, nền tảng mà trang đã sử dụng để xây dựng nên nội dung và giao diện hiện tại.

Thiết kế

Nội dung


Nếu bạn là một tác giả của Math2IT, bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng các thành phần và chức năng có sẵn.