Cảm ơn

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

Math2IT được xây dựng dựa trên những nền tảng và công cụ miễn phí. Trang xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những con người cũng như các ứng dụng, nền tảng mà trang đã sử dụng để xây dựng nên nội dung và giao diện hiện tại.

Thiết kế

Nội dung

  • Rất nhiều bài dịch được dịch từ các trang web: BetterExplained, ThoughtColoạt bài viết về toán trên Medium. Đây là các trang viết về Hiểu Toán học và Toán thường thức rất hay. Nếu bạn đọc thích, có thể đọc các bài viết trực tiếp trên đây mà không cần chờ đợi Math2IT dịch.
  • Các ý tưởng và góp ý viết bài nhận được từ thành viên Math2ITMath2IT Group.
  • Nếu bạn là một tác giả của Math2IT, bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng các thành phần và chức năng có sẵn.