Tình yêu và Toán học

Tuy chỉ đọc được 8 chương đầu sách nhưng tôi cũng có đôi chút cảm nhận riêng. Sách như là một hồi ký của Edward Frenkel về quá trình trở thành một nhà toán học của mình. Cái quan trọng không phải là quá trình ông học toán mà chính là quá trình thay đổi tư tưởng, thích và đam mê toán học. Ngôn ngữ diễn đạt của ông rất “bình dân học vụ”. Ông có gắng diễn đạt những hiểu biết về toán học của mình (theo chuyên ngành hẹp của ông đang nghiên cứu và có chút mở rộng) cho những người vốn không hoặc chưa tiếp xúc với toán học. Tôi tìm đến tác phẩm chính là ở mong muốn này của ông. Tuy nhiên cái làm cho tôi tạm dừng sau chương 8 cũng chính là việc ông lồng ghép quá nhiều kiến thức chuyên môn vào tác phẩm. Làm cho tôi có cảm tưởng đang theo một cours học về Đại Số Đại Cương. Có thể do tôi đã từng theo học, các kiến thức được trình bày đã nắm phần nhiều nên dễ gây nhàm chán. Việc bạn đọc và cảm nhận đúng cái hay của tác phẩm theo một cách khác cũng sẽ khác tôi.

Nói gì nói, tác phẩm cũng rất đáng đọc và nên đọc, không những cho những người đang học toán, chuẩn bị dấng thân vào thế giới toán học mà còn cho cả những người đang ghét toán. Để thấy rằng, toán học cũng đẹp đẽ như tình yêu vậy.