Đạo hàm là gì?

Bài viết tản mạn về khái niệm đạo hàm rất hay trên trang blog Toán học tươi đẹp.

Bạn vui lòng đến trang gốc để đọc bài viết nhé. Tuy nhiên, đề phòng bài viết bị trôi cũng như mất đi trong tương lai, Math2IT có backup lại link pdf dưới đây.