Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Trang web Miễn phí Linux

Tuỳ chỉnh giao diện, icon, dọn dẹp máy tính, cài các gói mở rộng cần thiết hay những ứng dụng cơ bản trong Elementary OS và Ubuntu chỉ với một dòng lệnh duy nhất.

Bước 1. Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang web Oduso.

Bước 2. Ở mục Distro, hãy chọn phiên bản hệ điều hành mà bạn đang dùng, khi bài viết này được soạn thì có 4 sự lựa chọn cho bạn (eOS 0.2, eOS 0.3, Ubuntu 12.04 và Ubuntu 14.04). Nếu bạn dùng phiên bản khác thì cứ thử xem sao, có khi lại được. Nếu bạn không biết máy mình đang dùng hệ điều hành phiên bản gì thì hãy mở Terminal lên và gõ vào dòng lệnh sau

lsb_release -d
buoc2 - Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Bước 3. Ở mục Apps, bạn hãy gõ vào tên những apps mà bạn cần cài hoặc bạn chọn từ list có sẵn.

buoc3 - Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Bước 4. Ở mục Icons, bạn hãy chọn bộ icon mà bạn thích bằng cách tick vào trước tên của bộ icon ấy.

buoc4 - Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Bước 5. Ở mục Themes, bạn hãy chọn một themes mà bạn thích nhất.

buoc5 - Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Bước 6. Ở mục Miscellaneous, bạn hãy chọn thêm một số điều khác cần làm với hệ thống

  • Upgrade packages : nâng cấp và cập nhật những gói lệnh đã có trong máy.
  • Clean up : dọn dẹp hệ thống, tăng dung lượng.
  • Install file archive resources : cài đặt những gói hỗ trợ trình giải nén.
  • Install Ubuntu Restricted Extra : cài đặt những gói mở rộng cho Ubuntu (bao gồm các gói nghe các định dạng mp3, xem các định dạng video,…)
buoc6 - Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Bước 7. Và cuối cùng là chọn khởi động lại hay tắt máy hay một số tuỳ chọn khác sau khi đã cài đặt xong hết các bước từ 1 tới 6. Math2IT khuyên bạn chọn “Reboot” để khởi động lại máy.

buoc7 - Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Bước 8. Nhấn nút Generate để thiết lập một dòng lệnh duy nhất cho tất cả các bước từ 1 tới 7.

buoc8 - Cài đặt mọi thứ bằng một dòng lệnh trong Linux

Bước 9. Mở Terminal lên, dán dòng lệnh trên vào và nhấn enter để bắt đầu thực thi, xong chờ đợi là được.