Tuyển tập các kênh Youtube Toán – Tin – Khoa học bạn nên subscribe

Miễn phí Web

Bài viết giới thiệu đến bạn tuyển tập những kênh Youtube rất hay mà đội ngũ Math2IT cũng như các thành viên đóng góp. Những kênh này nói về Toán, Tin và Khoa học là chủ yếu. Có cả tiếng Anh, Pháp lẫn tiếng Việt.

Toán học

 1. [mới] MathBlogger
 2. [mới] Physics Videos by Eugene Khutoryansky
 3. Calculus Basics từ trang Don’t Memorise: hình ảnh minh họa dễ hiểu.
 4. Eddie Woo: http://bit.ly/2QPdcqb
 5. Khan Academy: http://bit.ly/2NIw3kO
 6. La statistique expliquée à mon chat (tiếng Pháp):http://bit.ly/2NKOSEg
 7. Math center: http://bit.ly/2QORGBU
 8. Matthew Weathers: http://bit.ly/2yBAoRm
 9. Numberphile: http://bit.ly/2NH0LL4
 10. Numberphile2: http://bit.ly/2OVlfED
 11. PBS Infinite Series: http://bit.ly/2ygIyzm
 12. TED-Ed: http://bit.ly/2OpmufN
 13. tecmath: http://bit.ly/2NDeiDr
 14. The story of maths: http://bit.ly/2OqLtPW

Khoa học

 1. [mới] Physics Videos by Eugene Khutoryansky
 2. General Knowledge : như tên gọi của nó, đây là kênh sử dụng infographic để giải thích về những cái hay ho trong cuộc sống và thế giới.
 3. What If: trang web giả định nhiều thứ và dùng khoa học để lý giải. Nó cũng tựa như trang web cùng tên nhưng khác tác giả này.
 4. Don’t Memorise: khoa học nói chung, toán, lý,… với những hình ảnh minh họa dễ hiểu.
 5. 1 jour, 1 question (tiếng Pháp): http://bit.ly/2ygGirS
 6. 3Blue1Brown: http://bit.ly/2EheXva
 7. Applied Science: http://bit.ly/2NFhS04
 8. AsapSCIENCE: http://bit.ly/2PsKP0F
 9. C’est pas sorcier (tiếng Pháp): http://bit.ly/2Opvjqa
 10. CGP Grey: http://bit.ly/2NGCFjC
 11. CrashCouse: http://bit.ly/2IU0SCh
 12. Domain of Science: http://bit.ly/2QJRsw2
 13. HowStuffWorks: http://bit.ly/2OplRCX
 14. Kurzgesagt – In a Nutshell: http://bit.ly/2NGpsaK
 15. MinuteEarth: http://bit.ly/2IV5tUJ
 16. minutephysics: http://bit.ly/2A9aDKh
 17. Monster Box: http://bit.ly/2RN3eXN
 18. PBS Space Time: http://bit.ly/2PsSBYy
 19. TED-Ed: http://bit.ly/2OpmufN
 20. Tu mourras moins bête – ARTE (tiếng Pháp):http://bit.ly/2EmYWnh
 21. It’s OK to be smart: http://bit.ly/2yFFBrc
 22. NativLang (nói về ngôn ngữ): http://bit.ly/2EiOZHB
 23. The infographics show: http://bit.ly/2A9z0HO
 24. Nucleus Medical Media: http://bit.ly/2NELquH

Công nghệ – Thông tin

 1. Artificial Intelligence – All in One:http://bit.ly/2yDjou9
 2. CatTech: http://bit.ly/2RNrQ2H
 3. Corey Schafer (Python): http://bit.ly/2A9bSZI
 4. CS Dojo: http://bit.ly/2On6J9f
 5. CS50: http://bit.ly/2OZNSAy
 6. Data School: http://bit.ly/2CGt6QI
 7. Derek Banas: http://bit.ly/2CemkRa
 8. Google Developers: http://bit.ly/2OZXoDG
 9. MIT: http://bit.ly/2CHtsH1
 10. Simplilearn: http://bit.ly/2yfgzju
 11. Tech Insider: http://bit.ly/2ROiK5B
 12. The Coding Train: http://bit.ly/2ITNs9u
 13. MIT OpenCourseWare: http://bit.ly/2ITAAQz

Bổ ích khác

 1. 5-Minute Crafts: http://bit.ly/2OqflvG
 2. BRIGHT SIDE: http://bit.ly/2NG2KQ6
 3. eHow: http://bit.ly/2pTtUcy
 4. HowCast: http://bit.ly/2RPoBrj
 5. Life hacker: http://bit.ly/2pU6WCg
 6. OpenLearn đến từ The Open University:http://bit.ly/2IWX1Vc
 7. PBS Digital Studios: http://bit.ly/2IUnkeK
 8. TED: http://bit.ly/2yBAXdW
 9. The School of life: http://bit.ly/2Ei1fI8
 10. Tốp 5 Lạ Kỳ: http://bit.ly/2CGbAfH
 11. Vsauce: http://bit.ly/2NGqdAC
 12. KidsHealth.org (dành cho các bậc cha mẹ):http://bit.ly/2QP701t
 13. Kids Learning Tube: http://bit.ly/2QP7tRh
 14. Kho sách nói: http://bit.ly/2A9mWGz

Math2IT sẽ liên tục cập nhật và đón chào sự đóng góp từ quý độc giả.