Tuyển tập các kênh Youtube Toán – Tin – Khoa học bạn nên subscribe

Miễn phí Web

Bài viết giới thiệu đến bạn tuyển tập những kênh Youtube rất hay mà đội ngũ Math2IT cũng như các thành viên đóng góp. Những kênh này nói về Toán, Tin và Khoa học là chủ yếu. Có cả tiếng Anh, Pháp lẫn tiếng Việt.

Toán học

 1. Eddie Woo: http://bit.ly/2QPdcqb
 2. Khan Academy: http://bit.ly/2NIw3kO
 3. La statistique expliquée à mon chat (french):http://bit.ly/2NKOSEg
 4. Math center: http://bit.ly/2QORGBU
 5. Matthew Weathers: http://bit.ly/2yBAoRm
 6. Numberphile: http://bit.ly/2NH0LL4
 7. Numberphile2: http://bit.ly/2OVlfED
 8. PBS Infinite Series: http://bit.ly/2ygIyzm
 9. TED-Ed: http://bit.ly/2OpmufN
 10. tecmath: http://bit.ly/2NDeiDr
 11. The story of maths: http://bit.ly/2OqLtPW

Khoa học

 1. 1 jour, 1 question (french): http://bit.ly/2ygGirS
 2. 3Blue1Brown: http://bit.ly/2EheXva
 3. Applied Science: http://bit.ly/2NFhS04
 4. AsapSCIENCE: http://bit.ly/2PsKP0F
 5. C’est pas sorcier (french): http://bit.ly/2Opvjqa
 6. CGP Grey: http://bit.ly/2NGCFjC
 7. CrashCouse: http://bit.ly/2IU0SCh
 8. Domain of Science: http://bit.ly/2QJRsw2
 9. HowStuffWorks: http://bit.ly/2OplRCX
 10. Kurzgesagt – In a Nutshell: http://bit.ly/2NGpsaK
 11. MinuteEarth: http://bit.ly/2IV5tUJ
 12. minutephysics: http://bit.ly/2A9aDKh
 13. Monster Box: http://bit.ly/2RN3eXN
 14. PBS Space Time: http://bit.ly/2PsSBYy
 15. TED-Ed: http://bit.ly/2OpmufN
 16. Tu mourras moins bête – ARTE (french):http://bit.ly/2EmYWnh
 17. It’s OK to be smart: http://bit.ly/2yFFBrc
 18. NativLang (language): http://bit.ly/2EiOZHB
 19. The infographics show: http://bit.ly/2A9z0HO
 20. Nucleus Medical Media: http://bit.ly/2NELquH

Công nghệ – Thông tin

 1. Artificial Intelligence – All in One:http://bit.ly/2yDjou9
 2. CatTech: http://bit.ly/2RNrQ2H
 3. Corey Schafer (Python): http://bit.ly/2A9bSZI
 4. CS Dojo: http://bit.ly/2On6J9f
 5. CS50: http://bit.ly/2OZNSAy
 6. Data School: http://bit.ly/2CGt6QI
 7. Derek Banas: http://bit.ly/2CemkRa
 8. Google Developers: http://bit.ly/2OZXoDG
 9. MIT: http://bit.ly/2CHtsH1
 10. Simplilearn: http://bit.ly/2yfgzju
 11. Tech Insider: http://bit.ly/2ROiK5B
 12. The Coding Train: http://bit.ly/2ITNs9u
 13. MIT OpenCourseWare: http://bit.ly/2ITAAQz

Bổ ích khác

 1. 5-Minute Crafts: http://bit.ly/2OqflvG
 2. BRIGHT SIDE: http://bit.ly/2NG2KQ6
 3. eHow: http://bit.ly/2pTtUcy
 4. HowCast: http://bit.ly/2RPoBrj
 5. Life hacker: http://bit.ly/2pU6WCg
 6. OpenLearn from The Open University:http://bit.ly/2IWX1Vc
 7. PBS Digital Studios: http://bit.ly/2IUnkeK
 8. TED: http://bit.ly/2yBAXdW
 9. The School of life: http://bit.ly/2Ei1fI8
 10. Tốp 5 Lạ Kỳ: http://bit.ly/2CGbAfH
 11. Vsauce: http://bit.ly/2NGqdAC
 12. KidsHealth.org (for kids’ parent):http://bit.ly/2QP701t
 13. Kids Learning Tube: http://bit.ly/2QP7tRh
 14. Kho sách nói: http://bit.ly/2A9mWGz

Math2IT sẽ liên tục cập nhật và đón chào sự đóng góp từ quý độc giả.