WordPress 3: Tạo database và cài WordPress chi tiết

Bài này nằm trong loạt bài Wordpress Theme A-Z.

Với bài này, chúng ta sẽ tạo được một trang WP cơ bản có giao diện mặc định và kết nối với một cơ sở dữ liệu bên trong mysql.

Bạn phải đảm bảo là chương trình LAMP đã được chạy.

  • Trên Linux (tôi chỉ nói đến các các bản phân phối của Debian, Ubuntu mà thôi), nếu bạn đã cài thành công mọi thứ, mặc định trình LAMP sẽ chạy ngầm. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của apache2, mysql và php bằng các dòng lệnh sau (tham khảo thêm trang này):
  • Trên Windows, hãy chạy trình Wampserver, nếu dưới thanh taskbar hiển thị biểu tượng màu xanh lá cây wp17 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết chứng tỏ nó chạy tốt, nếu hiển thị biểu tượng đỏ chứng tỏ nó chạy lỗi!
  • Trên MacOS, chạy MAMP, chọn Start Servers (xem thêm bài viết này nếu chưa thông).

Nhắc lại,

  • Giả sử trên Windows, tôi đã cài LAMP tại đường dẫn mặc định là C:\wamp64\www. Bây giờ tôi muốn tạo một trang WP tên thi, tôi tạo một folder tên thi bên trong C:\wamp64\www.
  • Trên Linux, đường dẫn của LAMP là tại /var/www/html, bên trong đây tôi cũng tạo một folder tên thi.

Tạo database và user

Nếu bạn đang dùng Linux, đã cài đặt như trong kỳ 2 hướng dẫn mà làm theo các bước trong bài này không thành công, hãy thử bước dưới đây để tạo một tài khoản mới.

Chỉ dành trên Linux
# Đăng nhập vào MySQL
mysql -u root -p

# Xem danh sách các users
# (trong môi trường mysql)
SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

# Tạo một user mới ("test") và gán cho người này một password thật mạnh (ở đây tôi dùng "testpass")
CREATE USER 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY 'testpass';

# Sau đó trao quyền sinh sát cho user này
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'test'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Mở trình duyệt, vào đường dẫn http://localhost/phpmyadmin, điền thông tin như hình sau:

wp0 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Bạn sẽ tới trang quản lý của phpMyAdmin, tại đây bạn cần tạo database mới mang tên testing_db (Lưu ý, lúc tạo bạn nên chọn utf8_general_ci trước khi nhấn nút Create) và một user với toàn quyền quản lý mang tên test.

image - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết
Nhấn vào New ở cột bên trái để tạo database tên testing_db (tôi đã tạo rồi trong hình).

Ở hình trên, chọn thẻ User accounts để hiện danh sách các users khả dụng. Bạn chọn Add user account để tiến hành tạo một user tên test. Bạn tự chọn password cho user test này, giả sử tôi chọn pass là testpass. Một điểm cần lưu ý là bạn tick chọn Check all để cấp quyền tối thượng cho test.

image 1 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết
Cung cấp cho test khả năng “tối thượng”

Danh sách user sau khi cập nhật lại sẽ có test kèm theo ghi chú là nó đã có đầy đủ quyền năng (ALL PRIVILEGES).

image 3 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết
User test được tạo.

Cài đặt WordPress

Bạn cần cài đặt WP tương ứng với database testing_dbsử dụng user test đã tạo ở bước trước.

Giả sử bạn đã download WordPress 5 về máy rồi, sau đó giải nén vào thư mục thi đã tạo ở đầu bài.

image 4 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Vào trang http://localhost/thi để gặp trang cài đặt wordpress, bạn chọn ngôn ngữ (English cho đồng bộ), sau đó nhấn Continue. Tới bước WP nhắc bạn về tên database, user,… bạn sẽ điền database và user đã tạo ở phần trước vào đây.

image 5 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Bạn điền các thông tin như bên dưới (nhắc lại, nếu bạn đặt tên khác cho database của mình cũng như user và password khác thì bạn phải điền như những gì bạn đặt).

image 6 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Nếu mọi thứ ổn thỏa, bạn sẽ đến trang tiến hành cài đặt.

image 7 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Sau khi cài xong, bạn sẽ tới bước điền thông tin cho trang web WP của mình. Riêng phần user và password, bạn lại tiếp tục điền giống các phần trước.

image 8 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Vậy là xong, bạn đã cài WP thành công.

image 9 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Sau khi nhấn vào Log in (hoặc vào trang http://localhost/thi/wp-admin), trang sẽ chuyển bạn đến trang đăng nhập. Điền test và password testpass đã tạo ở các bước trước vào.

image 10 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ đến trang quản lý của admin. Tại đây bạn sẽ tìm thấy mọi thứ thiết lập cho trang WP của mình. Bạn cũng có thể truy cập trang này bằng đường dẫn http://localhost/thi/wp-admin.

image 11 1366x679 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Vào thử trang web http://localhost/thi để xem trang WP cơ bản đã được tạo.

image 12 1366x683 - Wordpress 3: Tạo database và cài Wordpress chi tiết

Nếu chỉ muốn áp dụng một theme nào đó?

Trong trường hợp bạn chỉ muốn áp dụng một template nào đó cho trang web, bạn có thể tải file .zip về, sau đó sau khi cài Worpress xong, ở mục Templates trong http://localhost/thi/wp-admin/, bạn chọn upload file .zip ở trên lên và kích hoạt nó.

Một cách khác là bạn dùng quyền admin để chép và giải nén thư mục chứa theme vào trong folder \www\thi\wp-content\themes\ (hoặc tương tự vậy). Sau đó cũng vào mục Templates trong wp-admin để chọn kích hoạt theme mà bạn vừa chép.

Vậy là xong, bạn đã có được một trang WP sơ khai. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm cách copy một trang web có sẵn về máy để tùy hứng chỉnh sửa và thử nghiệm!